FAQ


Dowiedz się
więcej


1Czy ubezpieczenie obowiązuje od 1 dnia, ile trwają karencje?

Ubezpieczenie na życie działa od pierwszego dnia po wystawieniu przez Towarzystwo polisy. Jednakże na umowy medyczne tj. Poważne zachorowania, Poważne operacje czy Pobyt w szpitalu zastosowane są karencje, które w zależności od rodzaju ubezpieczenia mogą trwać od 30 do 90 dni.

2Co zrobić jeśli chcę zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe, chcę uzyskać odszkodowanie?

W tym przypadku należy kontaktować się bezpośrednio ze swoim Doradcą lub zadzwonić do mnie tel. +48 600 045 025

3Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego?

Przede wszystkim numer polisy ubezpieczeniowej i dokument potwierdzający tożsamość. Dodatkowo w zależności od szkody potrzebne mogą być: historia choroby, karty medyczne czy informacyjne, skrócone akty urodzeń i wiele innych. W celu upewnienia się proszę kontaktować się ze swoim doradcą lub zadzwonić do mnie tel. +48 600 045 025

4Po co mi OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej może być potrzebne w różnych sytuacjach dnia codziennego. Zalanie sąsiada, nieumyślne zniszczenie drobnej elektroniki, zarysowanie zaparkowanego samochodu i wiele innych.

5Kto otrzyma pieniądze po zmarłym?

Środki w postaci odszkodowania otrzyma osoba, która została wskazana jako uposażony. W przypadku ubezpieczeń na życie zastosowanie dziedziczenia ustawowego lub testamentem ma miejsce jedynie gdy na polisie nie wskazano żadnego uposażonego lub takowy również nie żyje.

6Czy do ubezpieczenia grupowego może przystąpić członek rodziny?

Tak, do ubezpieczenia grupowego może przystąpić członek rodziny: współmałżonek, pełnoletnie dziecko, a także partner życiowy.

7Wypłata świadczenia a podatek.

Wszystkie wypłaty świadczeń zgodnie z prawem są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie jest w przypadku polisy dożycia i ubezpieczenia posagowego.

Dowiedz się więcej o ofercie